Bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; 2.

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, 4. Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele.

In anul al patruzecilea, in luna a unsprezecea, in ziua intai a lunii acesteia, a grait Moise tuturor fiilor lui Israel toate cit ii poruncise Domnul pentru ei. Dupa ce a batut pe Sihon, regele Amoreilor, care locuia in Hesbon, si pe Og, regele Vasanului, care locuia in Astarot si in Edrei, dincolo de Iordan, in pamantul Moabului, 5. A inceput Moise a lamuri legea aceasta si a zis: 6. Domnul Dumnezeul vostru ne-a grait noua pe Horeb si a zis: Va ajunge de cand locuiti pe muntele acesta!

N'o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti! Iată începutul înţelepciunii: şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea.

Amestecul Natural Din Trei Plante Care Iti Curata Plamanii Si Tu Le Ai In Casa!

Înalţă-o, şi bilia de bou mă va ajuta să slăbesc te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii. Cînd vei umbla, pasul nu-ţi va fi stînjenit; şi cînd vei alerga, nu te vei poticni. Ţine învăţătura, n'o lăsa din mînă; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.

  • Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel: 2.
  • Pierdere de grăsime matcha
  • Ja regulă pierdere în greutate

Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o, şi treci înainte!

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Căci ei nu dorm, dacă n'au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă; Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescînd pînă la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunerecul gros: ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sînt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor.

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!

bilia de bou mă va ajuta să slăbesc

Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte:

La începutul timpurilor el era singur.