Top-Rated Images

Craig încoronare pierdere în greutate stradală

Probleme de bază ale românilor 1.

craig încoronare pierdere în greutate stradală

Postromânismul şi coperta acestei cărţi Prima problemă de bază a postacilor şi românilor este postromânismul. Postromânismul se defineşte, în critifiction, ca fiind opţiunea pragmatică de a lua în serios manipularea că Istoria Românilor s-a terminat. Neaşteptând nici măcar Sfârşitul Istoriei! Această adunătură de leneşi, de hoţi, de şmecheri, de fraieri, de nesimţiţi şi de urâţi, de rataţi genetic, de corciţi făcuţi la beţie şi de agramaţi îndobitociţi mediatic, care e pentru nechezoli Neamul Românesc, n-are nici o şansă de a rezista globalizării.

Sunteţi un popor pe cale de dispariţie, se delimitează ei în gând, ca sconcşi mai informaţi, de Arca în scufundare, fără a se îngrijora nici un renegat, cameleon sau mankurt că e un păcat capital, care va damna pre mulţi, în iadul mai canicular decât al Capitalei vara, deoarece românismul, adică fiorul idealist contrar, nu poate expira ca marfă sufletească şi produs spiritual înainte de a-şi fi îndeplinit funcţia culturală, Marea Recuperare, care e Misia noastră pe meleag şi în lume, dintre fraţii noştri de gintă latină numai italienii, francezii şi spaniolii îngăduindu-şi deocamdată a-şi permite de-acu-ncolo Extincţia, deoarece ei s- au exprimat în universal, pe când noi mai avem relativ mult de recuperat şi, de aceea, încă nu plecăm!

Însă ce nu ne craig încoronare pierdere în greutate stradală deloc e necazul că la supărare, la impactul cu pululaţia absurdităţilor din RO, uneori duse-n DRO, noi înşine aderăm, chiar şi cei mai patrioţi dintre postaci, devenim mai slobozi la gură şi tastatură, zicem că ne-am săturat de România, achiezând la ideile principale ale postromânismului, toate evident idei primite, ceea ce, din păcate colective, va grăbi asupra Ţării alte crize bugetare şi Marele Cutremur Catastrofal anticipat statistic.

craig încoronare pierdere în greutate stradală

Vasăzică, în nu va mai exista noţiunea de ţară, România va fi articol de dicţionar, precum Fenicia sau Dacia Felix. Înlimba română va fi o limbă de multă vreme moartă, cum probabil majoritatea limbilor europene, omorâte de English U.

Ce talent cu adevărat radical agrar şi justiţialist consumerist, mândru ca un mazil naşte, cadrele didactice să îndrume din faşă pe ai noştri supradotaţi să scrie epopeea RO direct în limbi străine, folosind 2 craig încoronare pierdere în greutate stradală intelectuală a altora, şi cel mult să ni se dea şi nouă la savurat ca pe un fruct submarin exotic, produsul tălmăcit fie şi cu Google Translate!

Numai minorităţile, unele, se vor salva din Arcă, cred nechezolii cosmopoliţi, poate şi diplomectualii, deoarece ele deja nu-şi prea mai aduc obolul la cultura din RO, ci mai fiecare june intelectual de buze neromâneşti ţine a se mărturisi, afirma şi integra în patrimoniul seminţiei sale dotate cu infrastructură intelectuală de regulă mai performantă decât cea de la noi, care ne bazăm prioritar mai mult pe itinerarii spirituale turistice, pe alergări de stadion şi de sală, pe scăldatul în bazinul de spiritualitate — care e doar faza sublim naivă pură a palestrei greco-latine şi a ramurii de măslin virgine în demersul Marii Recuperări care ne aşteaptă, precedând şi cauţionând Mântuirea Neamului.

Dar nu clasa politică, şi cu atât mai puţin gloata, are a decide în chestiuni de calibru revoluţionar precum cele de mai sus, ci numai intelectualii au a se pronunţa. Cleptocraţia este iresponsabilă, pe când Autoelita nu, de aceea este expusă criticii.

Cam asta este deviza celor de pe sireturi.

Carierişti, nechezolii nu o ceartă decât în scop de rotaţie la ciolan, rar, floral şi complexat ilizibil, fiind din interes incapabili de o câinească monitorizare populară. În acest oribil, nobil scop idealist, a şi inventat Necesitatea, odată cu scumpirea preţurilor presei, câinii de pază ai corectitudinii spirituale, postacii.

Propinatiu - POSTROMÂNISMUL

Metafizic, tragicul sentiment postromânesc al des-fiinţării exprimă de te deprimă, ca PRIMĂ PROBLEMĂ DE BAZĂ, presimţirea multor cetăţeni oneşti nenechezoli, pe măsură ce Autoelita nu o declară dar grăieşte numai în termeni de valori euroatlantice, după o uriaşă inginerie speculativă, că noi asistăm la sfârşitul istoriei naţionale, când Neamul Românesc a devenit populaţie, fiindcă valorile noastre de patrimoniu, pentru care s-au jertfit strămoşii, nu e bune de nimic, nu sunt recunoscute neam de economiile de piaţă nicăieri pe mapamondul spiritual.

Trăim pe culmile disperării unei prosperităţi nevisate. Trotuarele au ajuns parcări şi nici nu mai poţi traversa merditativ pe traseele patriarhale din cauza unui trafic infernal, iar în parc dă bicla şi dulăul peste tine, de se sparie gândul.

January 6,am 0 0 Nesănătoasă. Produsă cu cruzime. Sută la sută americană.

Iar dac-ai teleporta minibigul din Cucuieţii din Deal în Epòcă, ai putea poza şi posta pe Facebook cozi balauriene kilometrice la marfa colorată şi lucitoare de azi.

Şi totuşi, cum se explică ignorarea de către editorialistul generic hegelian, deci obligatoriu genial grande homme, a acestor trei mari probleme de bază — postromânismul ca provocare, Infrastructura Intelectuală ca cel mai demn răspuns, şi Luminarea didactică a Poporului ca expectaţia cea mai dorită? De ce de pe nivelul editorial suprem, craig încoronare pierdere în greutate stradală ele la munca de jos, ca nişte muşcături maidaneze potenţiale la un colţ de cotitură pe oase căzute de la etaj, adică în sarcina de subcomentator a postacilor noştri?

Propinatiu - POSTROMÂNISMUL

De unde virtualitatea că războiul civil civic s-a teleportat din stradă, unde se adunau protestatarii cu zecile de mii la marş şi miting, în chiţimii-debara atomizat online pe autostrăzile informaţionale? Parcă îţi vine să-ţi împătureşti Tricolorul şi să te cari în timp, în Scriptorium la Melk, sau în spaţiul 4D, în Universul Îndepărtat, unde ţi se strâng viermii teleportanţi!

craig încoronare pierdere în greutate stradală

Iată de ce coperta propusă acestei cărţi triste pline de umor, decolorat ne înfăţişează un Tricolor, parcă bătrân pensionar părăsit de eroii săi mult batjocoriţi, 4 ulat pe lance de un vânt nebun şi murdărit ca un şorţ de smogul Capitalei. Iar mai jos de Tricolor, admirăm un dulău voios, evident câinele soldatului, care face de strajă neclintit.

Ne înşelăm profund! Ăsta nu e câine de front, capabil a se hrăni în linia întâi, cu amarul cadavru roz al duşmanului. Nu are culoarea de camuflaj a lupului de stepă. Nici ochelarii cu infraroşii ai priculicilor. Dimpotrivă, e un dulău alb orbitor ca varul. Craig încoronare pierdere în greutate stradală câinii de azi nu mai sunt ce erau odată. Poate îi e şi ruşine cu aşa stăpân jerpelit, ar prefera unul occidental, s-ar aventura el acolo, priveşte-n zare la covrigi, în uie, unde toţi au în coadă, dar n-ar prea da craig încoronare pierdere în greutate stradală libertatea deşănţată de aici, din motive de înţelepciune, nu cumva din mila Străinului transnational capitalist class să n-ajungă la şbilţ la hingheri sau măcar cu botniţă la un proprietar cert.

Deocamdată, e gata doar să-şi înfigă colţii de pamfletar în orice cotarle sau lichele trecătoare prin teritoriul sedinta de slabire şi al haitei sale, bogat în oportunităţi, e mai bine să traversezi! Acest dulău alb voios vedem că şade, nu o duce aşa de rău, dar mârâie la Stăpân, asemănându-se prin această meteahnă atât postacului cocalar cât şi publicistului descompus moral după ce s-a contaminat ca un raton cu bacilul postromânismului, continuând însă a sluji la statul român sau la patron în RO.

Un bacil alb imparţial gras, cel puţin la fel de bine hrănit. Greţos ca viermele de mătase al revoluţiilor de catifea. Ceea ce face, teoretic nu şi practic, insolvabilă chestiunea verminei postromânismului.

Precum a maidanezilor muşcăcioşi din municipiile noastre până nu se schimbă sensul profitului. Toată greaţa şi agonia venind de la craig încoronare pierdere în greutate stradală că, teoretic, postromânismul, ca orice chaosmos spiritual de tranziţie, n-ar trebui să aibă susţinători seducători, recrutaţi dintre nechezolii simpatici, tot aşa cum maidanezii n-ar trebui să muşte ca turbaţii, nici să urle nocturn vara la ferestrele deschise de sconcs, nici să-şi lase lăsăturile sub ele ca mankurtul şi renegatul, în ploaia călâie, la colţul de cotitură.

Fiindcă ăla de adulmecă e şi sensibil, chiar pensionat copoiul ajunge vasăzică la bănuieli rele, inexprimabile. Ca postac, pierde somnul filozofând şi socoate că postromânismul, care calcă totul în picioare, este un viciu care vine, vine, vine De unde? Din cercurile vicioase, din insolvabilitate, din reeşalonări, din acele bombe 5 logice create dinadins, în tihna şi inidentificabilitatea de nivel zero postuniversitar a Duşmaniei, să n-aibă soluţie Marea Recuperare decât în domeniul imaginar, adică Mântuirea Neamului să nu se mai iniţializeze vreodată, fiind noi românii sloboziţi din colonialism direct în globalism, fără infrastructură intelectuală, nici sculărie academică, şi cu antrenorii culturali ca nişte mâţi ogârjiţi, mai toţi nechezoli sau diplomectuali veseli, de te lupţi, ca subcomentator webistic, cu ceva care este şi nu este, cu o nălucă ce te sugrumă craig încoronare pierdere în greutate stradală dar sigur: văzut-am bimilenar din munţi perindându-se prea multe hoarde ca să nu contemplăm cu nepăsare, fără nici un pic de sentiment tragic, ce-a mai rămas din ciorba de burtă a propriei noastre extincţii, vărsându-se-n vidanja globalizării toată oala unsuroasă ca după siestă.

Şi la ce visează en intellectuel engagé dulăul alb de sub Tricolorul însurit ce va albi şi el, când după capitularea mişcării civice va urma dizolvarea identităţii noastre în vidanja globalizării? Poate dulăul alb se gândeşte la iubita lui, că de ce l-a părăsit şi cum se face că nu se mai înţeleg neam, ce-a intervenit între ei? Şi ceea ce îi lipseşte este nu mobilul, ci experienţa de viaţă a lecturii, fapt care impune la cine îi dă de mâncare să-i povestească şi o listă de cărţi bune, care să-l facă şi mai visător.

Craig încoronare pierdere în greutate stradală ce să viseze? La chestii craig încoronare pierdere în greutate stradală, apropo de ultimul centenar ratat, al lui Cioran, 8 aprilie Sfârtecare, Ispita de a sfârteca, Exerciţii de sfârtecare. Adică la tentative teoretice de a săvârşi cândva ceva. Da, ultimul centenar ratat, chit că am avut un gest recuperator la nivel de upercutclas.

Shopping Report no by SHR Publishing - Issuu

Luminarea Poporului a fost atât de puţină încât nimeni din clasele intelectuale de jos, mezelclas, vidanjclas, nu-şi mai aminteşte de Centenarul Mircea Eliade cu atât mai puţin de-al lui Mihail Sebastian tot atunci sau de cele dinal lui Constantin Noica reţinut webistic ca un dobitoc carele după ce că şi-a băgat proprii cititori de samizdat în Romlag, a mai şi crezut în RO ca putere culturală, voind să pună la muncă până şi Exilul şi al lui Eugène Ionesco a cărui absurdă fiică n-a acceptat să-i fie lăsat, de către Autoelită, tatăl pradă băşcăliei ratonilor şi desantaţilorca să nu cerem prea mult, amintind şi de al lui Paul Constantinescu, pentru iniţiaţii în oratorii de război şi ocupaţie, cu arderi Paşadia de manuscrise, cum vom face şi noi.

De aici şi tăcerea în frică a multora.

SLABIRE

Un silenţiu lugubru. O tăcere ca de cavou.

craig încoronare pierdere în greutate stradală

Perfect suportabile, diavoleşte preschimbate-ntr-o bonomă siestă de porci. Regula de trei simplă: păi dacă unor morţi iluştri, cu certificat de calitate validat occidental, li se poate strica în halul ăsta postumitatea în RO, atunci cu cariera noastră cum rămâne? Pune pază gurii şi tastaturii faţă de orice putere! Lasă fundaţiilor de import-export mişcarea civică şi, în rest, fii complice: scrie, lansează, tăifăsuieşte, umblă!

Fiindcă prezentarea echipei studenţeşti în PowerPoint zice multimedial că dacă iei în spital viaţa unui pacient din mediile defavorizate, care după aprecierea specialiştilor o mai duce doar zile până şi termenul de expirare al pâinii bulgăreşti din pungă fiind mai îndelungat!

craig încoronare pierdere în greutate stradală