Epifania de slabire

E sărbătoare: Manifestarea Domnului. Veniţi neamuri şi adoraţi-l pe Domnul. Ne-a strălucit o zi de mare speranţă: s-a născut Mântuitorul omenirii! Naşterea unui copil poartă în mod normal o lumină de speranţă tuturor celor care îl aşteaptă cu nerăbdare. Cu toate acestea, în epifania de slabire şi în tăcerea acelei nopţi sfinte, s-a aprins pentru fiecare om o lumină strălucitoare şi care nu apune.

La setea de sens şi de valori pe care o simte lumea astăzi, la căutarea de bunăstare şi de pace care marchează viaţa întregii umanităţi, la aşteptările săracilor lumii, Epifania de slabire, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, răspunde prin naşterea sa. Episodul magilor de la Răsărit Manifestarea Domnului a avut totdeauna o mare însemnătate pentru creştini, deoarece ea înfăptuieşte şi celebrează întâlnirea între Dumnezeu şi om, între bunătatea şi iubirea nemărginită a lui Dumnezeu care se dezvăluie şi omenirea care este mereu în căutarea luminii şi a mântuirii.

Consideraţii omiletice la Epifania Domnului

O umanitate slabă dar însetată de adevăr asemenea magilor de la Răsărit. Liturghia prezintă trei manifestări speciale ale lui Isus mântuitor: s-a manifestat magilor, ca reprezentanţi ai popoarelor păgâne; s-a manifestat iudeilor, la botezul lui Isus în râul Iordan; s-a manifestat ucenicilor, la nunta din Cana Galileii. Astăzi o sărbătorim pe prima: manifestarea lui Isus magilor din Răsărit. Episodul închinării magilor este cunoscut fiecărui creştin. A epifania de slabire modelat de evanghelistul Matei după grandioasa procesiune a popoarelor îndreptate spre muntele Sion, cântată de profetul Isaia.

Este istoria călătoriei spirituale a popoarelor lumii, a căutării şi găsirii lui Cristos epifania de slabire Dumnezeu-cu-noi. Pe urma acelor înţelepţi călăuziţi de o stea, contemplăm astăzi arătarea Fiului lui Dumnezeu popoarelor lumii.

O facem privind ieslea din Betleem. Dumnezeu cu noi Să privim ieslea din grajdul de la marginea Betleemului, încercând să învăţăm ceva pentru viaţa noastră.

peste 55 de ani pierde in greutate pot sa slabesc cu ibs

Dumnezeu şi-a arătat toată dragostea sa pentru umanitate făcându-se prunc. Aici putem aminti tot ceea ce am sărbătorit şi meditat în timpul Crăciunului.

Sunteți epifania de slabire pagina 1din Căutați în document Iaşi, Nr. Unul închinat Persoanei lui Hristos, iar celălalt Maicii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îl înştinţează pe dreptul Simeon că nu va vedea moartea pâna ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Praznicul Buna Vestire din 25 Martie aduce vestea cea bună pe care Fecioara Maria a primi-o de la Arhanghelul Gavriil că va naşte pe Mântuitorul lumii, prin pogorârea Duhului Sfânt şi prin puterea umbririi Celui Preaînalt Luca 1,bunăvestire după care trebuie să suspine omenirea astăzi.

A ales un stil de viaţă diferit de mentalitatea lumească: a ales simplitatea, sărăcia, umilinţa. Mai marii de pe pământ nu-şi vor da seama şi de teama că îşi vor pierde puterea omenească vor deveni persecutori, asemenea regelui Irod.

Francisc de Assisi şi ieslea Naşterii Domnului Sărbătoarea Crăciunului a căpătat o fizionomie clară în creştinătate abia în secolul IV, învăţându-ne să concepem naşterea lui Cristos ca biruinţa luminii adevărate asupra întunericului.

8 Best Dietaaaa images | slăbește, diete, diete sănătoase

Totuşi căldura umană deosebită, care ne înduioşează atât de mult în sărbătoarea Naşterii Domnului, încât a depăşit în inima creştinătăţii chiar sărbătoarea Paştelui, s-a dezvoltat abia în Evul Mediu. Asta s-a epifania de slabire atunci când Francisc din Assisi, îndrăgostit profund de omul Isus, de Dumnezeu-cu-noi, a introdus un nou element în epifania de slabire creştină.

Zicea că era sărbătoarea sărbătorilor, pentru că în această zi Dumnezeu a devenit un copilaş şi a supt laptele ca toţi ceilalţi epifania de epifania de slabire. Îmbrăţişa cu tandreţe şi căldură sufletească imaginile care îl reprezentau  pe Isus Copil şi pronunţa plin de compasiune cuvinte dulci ca pruncii. Din această sensibilitate spirituală a izvorât apoi renumita celebrare petrecută în noaptea de Crăciun în mica localitate italiană Greccio, aproape de oraşul Rieti.

Celebrarea i-a fost inspirată probabil lui Francisc de pelerinajul în Ţara Sfântă şi de ieslea existentă în bazilica Santa Maria Maggiore din Roma.

pierzi atâta greutate folosind ex lax pentru a pierde în greutate

Francisc dorea mult să retrăiască în mod cât mai actual Betleemul, să trăiască direct bucuria naşterii Pruncului Isus şi să o transmită tuturor prietenilor săi. Acelaşi Tommaso da Celano notează că până atunci Copilul Isus căzuse în somnul uitării în multe inimi. Prin slujitorul său Francisc amintirea pruncului Isus a fost reînsufleţită şi imprimată în memorie ca Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi.

Boul şi măgarul De atunci epifania de slabire şi măgarul fac parte din toate reprezentările ieslei de Crăciun. De unde vine această epifania de slabire Povestirile din Noul Testament despre naşterea lui Isus nu menţionează prezenţa lor. Totuşi  boul şi a măgăruşul nu sunt rodul evlaviei populare sau al imaginaţiei, comanda pierdere în greutate au ajuns să facă parte din decorul Crăciunului datorită credinţei Bisericii în unitatea Vechiului şi Noului Testament.

Părinţii Bisericii au văzut în aceste cuvinte o profeţie referitoare la noul popor al lui Dumnezeu, la Biserica formată din iudei şi păgâni. În faţa lui Dumnezeu toţi oamenii, iudei şi păgâni, erau ca boul şi măgarul, lipsiţi de inteligenţă şi cunoaştere.

Însă Pruncul din iesle le-a deschis ochii, încât acum recunosc vocea proprietarului, vocea Stăpânului lor. În reprezentările medievale ale Crăciunului vedem cum cele două animale au aproape feţe omeneşti, cum se apleacă şi se închină cu respect în faţa Pruncului. Asta este cu totul logic, deoarece ele avea o valoare profetică, erau semnul în spatele căruia se ascunde misterul Epifania de slabire. Se ascunde misterul nostru. În faţa veşniciei noi suntem boi şi măgari cărora în Noaptea Sfântă le-au fost deschişi ochii, încât acum recunosc în iesle pe Stăpânul lor.

Lecţia necuvântătoarelor Dar noi îl recunoaştem realmente pe Stăpânul vieţii?

Ori este Hristos, ori este un chip al lui Hristos, un om al lui Dumnezeu, care Îl are ca suport tot pe Hristos. Primul lucru din această pildă, pe care aş vrea să vi-l pun în epifania de slabire, este acela cu care de fapt ea se sfârşeşte. Şi anume că acest om, cu fapta lui, poate fi oricare dintre noi. Ştim prea bine că drumul care urcă şi coboară era destul de greu. Căci şi coborârile sunt grele, ele cerând trupului mai mult efort decât urcuşul.

Cine sunt astăzi boul şi măgarul care îl recunosc pe stăpân? Pentru ce fiinţele lipsite de raţiune recunosc şi raţiunea e oarbă? Pentru a găsi un răspuns trebuie să ne întoarce din nou cu părinţii Bisericii la primul Crăciun. Cine nu recunoaşte?

Preot Dr. Căci zice Ioan Teologul: "Dumnezeu este iubire, și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu".

Cine recunoaşte? Şi pentru ce s-a întâmplat asta? Din paginile Evangheliei reiese că nu l-a recunoscut pe Mesia regele Irod. El nu a înţeles nimic când i-au vorbit despre Pruncul Isus, dimpotrivă a fost orbit şi mai mult de setea de putere şi de mania persecuţiei, căci s-a tulburat Mt 2,3. Nu l-au recunoscut arhiereii cărturarii poporului, cunoscători ai Scripturilor.

Erau specialişti, ştiau pasajul biblic exact şi cu toate acestea nu au înţeles nimic Mt 2,6. Nici nu se putea altfel.

poate face greutăți te face să slăbești scădere în greutate pentru vârsta de 50 de ani și peste

În grajdul de la marginea Betleemului, unde se afla Pruncul, nu locuiau persoanele rafinate, acolo sunt de casă doar boul şi măgarul. Lecţia este pentru noi Şi care este poziţia noastră? Suntem atât de departe de grajdul de la marginea Betleemului, pentru că suntem prea rafinaţi şi de aceea inteligenţi şi ocupaţi cu alte lucruri mai importante.

Nu cumva ne pierdem în discuţii şi devenim orbi sufleteşte în privinţa Epifania de slabire, încât nu mai pricepem nimic despre el? Domnul se manifestă celor simpli Isus se face cunoscut păstorilor, pierderea in greutate lipsa poftei de mancare oameni simpli; se face cunoscut magilor, pentru că sunt înţelepţi, dar umili, mereu în căutarea adevărului şi a lumii noi pe care Duhul lui Dumnezeu o poate înfăptui.

Înfruntă dificultăţile căutării, urmează semnele lui Dumnezeu, steauadar cer şi ajutorul celor care îi pot orienta, înfruntă jertfa şi riscurile persecuţiei.

Dar Dumnezeu îi răsplăteşte şi răspunde pe deplin aşteptărilor şi se face cunoscut în epifania de slabire său de Fiu al lui Dumnezeu Mântuitor. Şi ei "cred", se închină şi se întorc la viaţa lor cu certitudinea epifania de slabire lui Dumnezeu în inimă. Un scriitor descrie astfel rezultatul căutării: "Şi odată ce au atins inaccesibilul, au cântat: Aleluia!

Domnul se manifestă tuturor Manifestarea lui Cristos magilor din Răsărit subliniază faptul că mântuirea adusă de Domnul este pentru toate persoanele, că Dumnezeu doreşte să fie cunoscut de toate popoarele pentru epifania de slabire toţi oamenii să-l primească în viaţă ca Mântuitor al lor. Nu este nici o deosebire de rasă sau limbă Să-l manifestăm pe Domnul Aceasta ne face să-l preamărim pe Domnul pentru dragostea lui universală şi ne implică să cooperăm cu Isus slăbește 5x5 Biserica sa, pentru a-i ajuta pe oameni în călătoria credinţei, a căutării, a întâlnirii cu Domnul.

Noi, care avem darul credinţei, nu trebuie să-l ţinem pentru noi, dar să-l oferim altora, la cât mai mulţi oameni posibil, prin rugăciune, mărturie, angajament creştin, ajutor material pentru evanghelizare, pentru ca şi astăzi să se realizeze planul lui Dumnezeu: "Te vor adora, Doamne, toate neamurile pământului!

Se manifestă în Euharistie Celebrăm sfânta şi dumnezeiasca Liturghie.

Account Options

Pentru noi o manifestare specială şi prelungită a lui Cristos are loc în liturghie. Sfântul Ambrozie spune cu uimire: "Te-ai arătat mie, Cristoase, faţă în faţă. Mai ales Euharistia este epifania lui Cristos, suprema manifestare. Ea nu ni-l arată doar pe Isus pământesc pe care l-au văzut magii, un om printre oameni, dar pe  Isus mort şi  înviat, pe Isus Domnul universal şi glorios.

În Liturghie este conţinută lumina şi puterea Bisericii, în Liturghie ne este dată pâinea din cer pentru viaţa lumii. Unde este Betleemul?

Hipnoza de slabire

Epifania de slabire în viaţă întrebăm şi noi: Unde este regele nou-născut? Epifania de slabire vizitează bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, mai ales dimineaţa sau seara când nu este aglomerată şi transformată de turişti aproape ca un mare hol din Gara Termini, poate trăi clipe de tăcere şi înălţare sufletească ce fac bine şi trupului.

Admirând mozaicurile splendide cu scene biblice de pe pereţii navei centrale, se poate constata că toate conduc spre arcul central de deasupra altarului. În mozaicul din centrul arcadei ne-am aştepta să găsim reprezentată naşterea lui Cristos.

În schimb, găsim un tron gol şi pe el o coroană, o mantie regească şi crucea. Pe scăunaşul de la picioare se află, ca o pernuţă, fasciculul istoriei legat cu şapte panglici roşii.

Tronul gol, crucea şi istoria la picioarele sale: aceasta este imaginea de Crăciun din această biserică ce voia şi vrea să fie Betleemul Romei. Pentru a înţelege ce vrea să însemne această epifania de slabire, trebuie să amintim că arcul triumfal care se află tocmai deasupra criptei, era o imitaţie a peşterii din Betleem în care s-a născut Cristos.

Încărcat de

Aici era şi este venerată încă relicva considerată de tradiţie ca ieslea din Betleem. Spre ieslea lui Isus este atrasă toată procesiunea istoriei reprezentată de scenele biblice de pe mozaicurile laterale.

Imaginile coboară de pe mozaicuri de sus în realitatea criptei. Tronul este gol, pentru că Domnul a coborât în staul. Arcul de sus atrage şi uneşte toate.

Se face trecerea bruscă de la imagini la realitate.

Mult mai mult decât documente.

De la estetica religioasă la actul de credinţă, la care vor epifania de slabire conducă toate acele minunate opere de artă. Jos, în faţa criptei, a fost ridicată mai târziu statuia papei Pius al IX-lea, poate prea mare ca dimensiunereprezentat în genunchi în gest de închinare înaintea urnei cu relicva ieslei din Betleem. Închinarea magilor Să privim încă o dată ieslea din Betleem, la încheierea sărbătorilor Naşterii Domnului.

Boul şi măgarul din grajd ne amintesc reproşul întrebător al lui Dumnezeu: poporul meu nu înţelege, înţelegi tu vocea Stăpânului tău?

Avem nevoie de manifestarea Domnului. Avem nevoie de adevăr şi de mântuire, întrucât suntem slabi şi păcătoşi. Astăzi putem primi darul lui Dumnezeu, manifestarea sa, prezenţa sa care înseamnă har, curaj, putere şi speranţă în viaţă.

Să-i cerem lui Dumnezeu să ne transforme inima, să ne dea una simplă care îl recunoaşte în Pruncul Isus pe Domnul, ca odinioară sfântul Francisc din Assisi. Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Lucaci, material omiletic de luni 5 ianuarie All the contents on this site are copyrighted ©.