Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Pierdere în greutate de hagee mat

Conținutul

  Faptele Apostolilor La fel și apostolul Pavel a folosit aceiași termeni: Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților.

  Pierdere în greutate de hagee mat

  Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Este vreo diferență între Pierdere în greutate de hagee mat sau soroace și semne? În ce privește escatologia, adică doctrina învățătura care se preocupă de sfârșitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate actiunile răscumpăratoare ale Domnului Dumnezeu în istorie, cea mai mare greseală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor an, luna, zi.

  Pierdere în greutate de hagee mat

  Despre Venirea Domnului, însăși Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. MateiMarcu Evanghelistul Matei, însa, l-a prezentat pe Domnul Isus într-o discuție cu fariseii și saducheii mustrându-i pe aceștia că nu deosebesc semnele vremurilor: Fariseii și Saducheii s-au apropiat de Isus, și. I-au cerut să le arate un semn din cer.

  Pierdere în greutate de hagee mat

  Matei Liderii vremii învățaseră să citească și să memoreze Cuvintele lui Dumnezeu, dar nu puteau interpreta evenimentele lumii în lumina Cuvântului. Pot spune în contextul în care scriu acum și aci ca un SEMN este un indicator de direcționare la acele vremuri sau soroace. La această rubrică nu veți găsi zile, luni și ani soroacedar veți găsi semne ale acestor vremuri sau soroace, semne trăite sub ochii tuturor pământenilor.

  Pierdere în greutate de hagee mat

  În această rubrică prezint evenimente ale lumii de azi cu corespondență Scripturală începând de la centrul scoarței terestre, Ierusalimul, la nord, sud, est și vest și până la marginile pământului.

  Cu ajutorul și inspirația Duhului Sfânt, prezint semne ale vremurilor din urma, ca sî va provoc pe voi, cititorii, în a distinge bine vremurile pe care le trăim, în a înțelege Scriptura mai adânc și a-i vedea împlinirile scrise cu mii de ani în urmă, vădite și în vremurile noastre ale secolului XXI.

  Pierdere în greutate de hagee mat